Jaarlijkse Unit4 gebruikersdag: drukbezocht en veel goed nieuws

Posted by Jorg Dame on 31-10-18 16:02
U4 gebruikersdag

Jaarlijkse Unit4 gebruikersdag: drukbezocht en veel goed nieuws
Donderdag 11 oktober jongstleden organiseerde Unit4 haar jaarlijkse Unit4 Financials gebruikersdag.

Vanwege de grote belangstelling voor de ontwikkelingen rond Unit4 Financials was de bijeenkomst al verplaatst van Sliedrecht naar het Van der Valk Hotel in Breukelen. Tom Dehouck, Managing Director Benelux, keek bijzonder tevreden terug, benadrukte het belang van continuïteit en gaf aan dat er ook komende jaren veel tijd en geld geïnvesteerd zal worden in producten en services. De speciaal voor deze dag overgevlogen Product Manager Craig Bass belichtte ook de succesvolle nieuwe cloud-strategie. Onze collega Jorg Dame was een van de aanwezigen en heeft hier het volgende blog over geschreven.

Groei en partnership
In de openingssessie keek Tom Dehouck, Managing Director Benelux, terug op de behaalde resultaten, waarbij er op vele gebieden een forse groei kon worden gepresenteerd. Daarnaast was er aandacht voor enkele nieuwe klanten en de keuze voor het samenwerken met partners, waaronder Solmate.

Unit4 heeft een heldere strategische productstrategie. Kort omschreven komt deze neer op het volgende:

  • Bieden van completerende producten/oplossingen voor Unit4 Financials:
    o.a. Prevero CPM-applicatie.
  • Toevoegen van nieuwe functionaliteit aan Unit4 aansluitend op (wettelijke) wensen en eisen in hun
    3 regio’s (North America, United Kingdom/Ireland en Central Europe).
  • Het actief aanbieden van de nieuwste releases aan bestaande klanten.
  • Migratie van bestaande klanten naar de cloud.

Nieuwe E-facturering bespaart veel tijd
Vervolgens werd ingegaan op een nieuwe toepassing in Unit4 Financial versie 14: E-facturering. Deze toepassing had ik graag eerder willen zien, maar gelukkig komt deze vanaf het vierde kwartaal van dit jaar beschikbaar voor inkomende facturen. Het principe van deze belangrijke nieuwe functionaliteit is dat een factuur in de inbox van Unit4 Financials komt door een api, e-mail, FTP of op een andere manier via een koppeling met een serviceprovider. De eerste pilot en daarbij behorende koppeling is door Unit4 gerealiseerd met de serviceprovider E-Verbinding. Deze koppeling is uiteraard ook te realiseren met een andere serviceprovider.

Het lokale product E-facturering is via een overkoepelende applicatie “Extensions” beschikbaar binnen de menustructuur net als Administration, Workflow en Financials. De gebruikersinterface is gelukkig volledig in Financials geïntegreerd en de opzet is relatief eenvoudig. Herkenning van de leverancier kan op meerdere manieren worden ingesteld, wat in het gebruik heel prettig is.

Ik ben ervan overtuigd dat deze belangrijke nieuwe toepassing enorm veel voordeel biedt bij het verwerken van facturen en kan dan ook niet wachten op de tweede helft, uitgaande e-facturen, dat ook dit kwartaal beschikbaar zal worden gesteld.

Unit4 Prevero for Unit4 Financials geïntegreerd
In de volgende presentatie werd Unit4 Prevero getoond. Dit product is enige tijd geleden toegevoegd aan het portfolio van Unit4 en is nu geïntegreerd met Unit4 Financials. Met Prevero kan het proces van het opstellen van budgetten tot en met het rapporteren van actuele forecasts gestructureerd en gecontroleerd worden ondersteund. Ook interactieve dashboard en management rapportages. Hiermee is Unit4 Prevero een hele mooie aanvulling op Unit4 Financials. Ik ben dan ook blij dat wij als Solmate intussen een aantal gecertificeerde Prevero consultants hebben.

Element workflow en AVG/GDPR
De volgende sessie bevatte een korte demonstratie van “Element workflow”. Vele van onze klanten zijn, net als wij, heel enthousiast over deze belangrijke uitbreiding in Unit4 Financials versie 14. In één van mijn eerdere blogs doe ik uit de doeken waarom ik dit een uitstekende uitbreiding vind.

Vervolgens ging het over het anonimiseren van gegevens, door de invoering van AVG een veelbesproken onderwerp, maar dit viel mij wat tegen. Alleen de logging van de wijziging bleek te anonimiseren, maar de gegevens in kwestie blijven op tal van andere plaatsen gewoon te raadplegen. Overigens heeft Unit4 wel een white paper uitgebracht over de gevolgen van AVG op Unit4 Financials die hier veel dieper op in gaat en hebben ook wij er de nodige aandacht besteed in eerdere blogs (Blog: 1, 2 en 3).

Nieuwe vormen van support
Na de pauze volgde een presentatie over Tiered Support, de nieuwe vormen van support die Unit4 gaat aanbieden en waarop veel vragen kwamen vanuit het publiek. Een belangrijk voordeel van de nieuwe supportmodellen (standard, enhanced en premium) is dat deze veel beter toe te spitsen zijn op een individuele situatie omdat per klant kan worden gekeken welk niveau van ondersteuning gewenst is. Een consequentie van het nieuwe supportbeleid van Unit4 is wel dat er meer betaald moet gaan worden voor specifieke supportopties. Zo blijft support in de Nederlandse taal mogelijk, maar zal hiervoor een additionele vergoeding voor worden gevraagd.

Verder heeft Unit4 “Extended Lifetime Support” toegevoegd aan haar supportmogelijkheden. Hier was in de zaal wat verwarring over omdat sommige mensen dachten dat je meer moest betalen voor minder support. Dat is echter niet het geval. Als je nog een oudere versie van Unit4 Financials gebruikt en om wat voor reden dan ook nog niet kunt of wilt upgraden, dan werd er voorheen geen support meer geleverd. Met de nieuw Extended Lifetime Support is dit tegen een meerprijs wel mogelijk. Deze meerprijs vervalt dan weer zodra je een standaard ondersteunde versie gebruikt.

Toekomstvisie en nieuwste functionaliteit
Het slotakkoord van deze informatieve dag was een bijzonder interessante presentatie van de speciaal hiervoor overgevlogen Craig Bass. Als Product Manager is hij verantwoordelijk voor alle nieuwe ontwikkelingen binnen de Unit4 Financials suite, dus het was erg interessant om te horen wat zijn visie op de toekomst is.

Het thema van zijn presentatie was: “We create space for people to do more work that really matters”. Hij ging uitgebreid in op de toekomstvisie van Unit4 waarbij steeds meer standaardtaken worden geautomatiseerd, zodat er tijd over blijft voor belangrijkere zaken. Vanzelfsprekend benadrukte Craig Bass ook het belang en de diverse voordelen van de volledig geïntegreerde Unit4 Prevero CPM-oplossing binnen Unit4 Financials en de mogelijkheden van cloud-based Financials. In praktijk kiezen alle nieuwe Unit4 Financials klanten al voor de cloud oplossing.

Met betrekking tot de volgende versie was een van de meest in het oog springende ontwikkelingen het ondersteunen van Office 365 en daarmee ook het vervangen van XL for Financials. Positief vind ik de nieuwe productstrategie van Unit4 waarbij functionaliteiten die nu voor versie 15 worden gebouwd waar mogelijk ook al in versie 14 beschikbaar worden gesteld in een release. Dat deze ontwikkelingen dan weer alleen beschikbaar komen in ondersteunde versies laat zich raden. Ook het antwoord van Craig op de vraag hoeveel ontwikkelaars er nu eigenlijk dagelijks met nieuwe versies van Financials bezig waren, 24 programmeurs, was goed om te horen. Dit geeft veel vertrouwen in de ontwikkeling van Unit4 Financials in de toekomst!

Topics: Coda Financials, CPM, prevero, Unit4 Financials