Vereenvoudiging SEPA incasso’s sinds 20 november 2016

Posted by Miek Willemsen on 28-2-17 11:00
Find me on:

Zoals reeds gemeld in de Solmate Blog “SEPA, waar staan we en waar gaan we naartoe?” van John van Dijk van 16/12/2015 , heeft het European Payments Council (EPC) per 20 november 2016 een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd in het SEPA proces wat betreft incasso’s. Dit levert voor u als schuldeiser het voordeel op dat invorderen een stuk eenvoudiger wordt.

Dit zijn de 3 wijzigingen die sinds 20 november 2016 in voege zijn:

 1. Het onderscheid tussen de 'eerste' en 'volgende' incasso vervalt. Het sequence type ‘First’ wordt optioneel. Dit geldt zowel voor de standaard Europese incasso (Core) als de zakelijke Europese incasso variant (B2B). Dus ook de eerste aanlevering uit een reeks mag als ‘RECUR’ aan de bank worden aangeboden
 2. De termijn voor het insturen van alle standaard Europese (Core) incasso's gaat voor alle incassotypes terug naar één werkdag (D-1), zoals voorheen reeds bij B2B. De aanlevertermijn kan dus worden ingekort. Daar waar een ‘First’ incasso altijd uiterlijk D-5 werkdagen moest worden aangeboden.

    Voor 20/11/2016 Na 20/11/2016
  FIRST of eenmalige invordering D-5 werkdagen D-1 werkdag
  RCUR of laatste invordering D-2 werkdagen D-1 werkdag
  B2B-invordering D-1 werkdag D-1 werkdag
 3. SMNDA krijgt een nieuwe betekenis
  De nieuwe betekenis van SMNDA wordt: Same Mandate New Debtor Account (de oude betekenis: Same Mandate New Debtor Agent). Als één van uw klanten met een domiciliëringsmandaat van bank verandert, hebt u vandaag twee opties:
 • de klant een nieuw mandaat laten ondertekenen;
 • het bestaande mandaat behouden en de wijziging signaleren door in het vakje ‘Original debtor agent’ van uw XML-betalingsinstructies de code ‘SMNDA’: (‘Same Mandate New Debtor Agent’) op te nemen.

Vanaf 20 november dient deze ‘SMNDA’-code in het veld ‘Original debtor account’ opgenomen te worden. Dit geldt zowel voor een verandering van bank als voor een verandering van rekeningnummer bij dezelfde bank. U kunt echter net zoals vroeger ook gewoon een nieuw mandaat opmaken.

Om te voorkomen dat incassobatches uitvallen door vulling van ‘SMNDA’ in het onjuiste veld, zullen verschillende banken, waaronder ING, Fortis en Rabobank ‘SMNDA’ zelf verplaatsen van <OrgnlDbtrAgt> naar <OrgnlDbtrAcct>.

Belfius bank hanteert een overgangsperiode, om u de tijd te geven de nodige aanpassingen te doen. Zij zullen de oude amendmentcode nog aanvaarden tot 12 maart 2017.

De meeste bedrijven hebben veel effort gestoken in het inrichten van SEPA en meer bepaald voornamelijk in het kader van het First/recurring verhaal.

Is het nu zinvol om de inrichting van CODA voor SEPA incasso’s te vereenvoudigen?
Het vraagt een eerder kleine aanpassing aan uw financieel systeem, maar die toch aanzienlijke
voordelen oplevert voor u:

 • In plaats van 2 incassoruns per variant (B2B en CORE), is nu nog slechts 1 incassorun nodig. U hoeft dus incasso’s van nieuwe klanten en bestaande klanten niet meer in losse incassogroepen aan te bieden bij uw bank.
 • Men kan nu sneller de vroegere “First” incasso’s aanleveren.
 • Wat betreft SMNDA, levert u de juiste XML aan met SMNDA in het correcte veld, zoals bepaald door het EPC. De meeste banken geven aan deze omzetting voorlopig voor u te doen, maar men vraagt toch om zich zo snel mogelijk in orde te stellen met de wetgeving.

Wat houdt de aanpassing precies in in CODA financials? Dit is een deel afhankelijk van uw specifieke inrichting, maar het komt in het kort op het volgende neer.

Wat betreft RCUR en inkorting aanlevertermijn:

 • XML dient te worden aangepast zodat standaard steeds gevuld met RCUR
 • De incassoruns wordt teruggebracht tot 1 incassorun, waarbij de selectiecriteria moeten worden aangepast.

Wat betreft SMNDA:

 • XML dient te worden aangepast zodat SMNDA in veld <OrgnlDbtrAcct> geplaatst wordt.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het vereenvoudigen van SEPA incasso's (binnen CODA)? Of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op!

Neem contact op


Met de komt van Unit4 / Coda Financials V14 is de tijd gekomen om te onderzoeken of, wanneer en hoe een upgrade voor u zinvol is. Lees meer over Versie 14 en stel uzelf enkele belangrijke vragen na het drukken van onderstaande knop:

Meer informatie over Coda V14

Topics: Coda Financials, SEPA