Projecten van Unit4 financials

Naast ad hoc werkzaamheden bij klanten voert Solmate ook complete projecten uit bij klanten. Het gaat dan veelal om upgrades, her-implementaties of integratie projecten. Hierbij kan Solmate eigen projectmanagers inzetten die vanaf projectinitiatie tot en met overdracht aan de staande beheerorganisatie zorg dragen voor de uitvoering en het behalen van de voorziene resultaten van de business case. De projectmanager zorgt tevens voor coördinatie van de inzet van consultants en afstemming met derde partijen.

Om optimaal te kunnen ondersteunen bij dit soort projecten, heeft Solmate alle disciplines in huis. Dit begint met ervaren projectmanagers die alle aspecten kunnen begeleiden. Vervolgens zijn business consultants beschikbaar om de wijzigingen in processen in kaart te brengen en te begeleiden. De installatie en technische upgrade worden uitgevoerd door onze technisch consultants en de functionele applicatieconsultants verzorgen de inrichting van nieuwe functionaliteit of de aanpassing van de bestaande inrichting.

Marius-Wijnen

Marius Wijnen
Regional Change Manager Northern Europe bij Arval

“Arval is een internationale autoleasemaatschappij met vestigingen in 25 landen en activiteiten in 14 landen wereldwijd via een netwerk van partners. Solmate fungeert als klankbord en de samenwerking kenmerkt zich door flexibiliteit en kennis. Door de migratie naar HIPPOS en CODA is Arval in staat een forse efficiencyslag te realiseren.”

Scan Optimalisatie Financiële Processen

Om optimaal gebruik te maken van uw gehele inrichting van uw financieel systeem raden wij in de meeste gevallen aan om uw financiële processen in het geheel te analyseren en op basis daar van een besluit te nemen. Hiervoor heeft Solmate de Scan Optimalisatie Financiële Processen ontwikkeld. Meer weten?

carlo rolle
Plan uw call

Kies een tijd die u het beste uitkomt voor
een gesprek met onze adviseur Carlo Rolle