Blog: Activa komen en gaan

Standaard Opvragen Activa

Bij het standaard opvragen van Activa kunnen we de aanschafwaarde, cumulatieve afschrijvingswaarde en de netto boekwaarde per activa raadplegen. Al de transacties die geboekt zijn bepalen het saldo, er is geen mogelijkheid om de toestand op een bepaalde datum te zien. En net dit laatste is wat de auditors en het management nodig hebben: een lijst van de activa met kolommen voor de aanschafwaarde en de cumulatieve afschrijvingen aan het begin en einde van het jaar, de aankopen, buitengebruikstellingen, enz.

Opvragen Activa ziet er zo uit (naargelang gebruikte weergave):

activa komen en gaan 1

activa komen en gaan 2

Jammer toch

De informatie zit in U4-Financials, er is zelfs een rapportje aanwezig dat bewegingen per actief meegeeft, alleen…

  • Krijgen we alleen de toestand van de transacties zoals die nu verwerkt zijn, en kunnen we niet kiezen om deze waardes te zien op het einde van vorig jaar, of twee jaar geleden.
  • Kunnen we dit niet opvragen als een overzicht van al de activa

Terwijl we een afdrukbaar rapport willen dat ons een overzicht geeft en dat we aan de auditors kunnen geven

U4F Product Ideas

Ik heb alvast een idee gelogd op de site van Unit4, om de bestaande ‘Asset Summary’ ook als een rapport beschikbaar te maken voor AL de geselecteerde assets. Als U dat ook een goed idee vindt, kunt U op de ‘Community 4U’, op de U4F Product Ideas, dit idee ‘Kudos’ geven. De ideeën met de meeste stemmen worden opgenomen in het product.

activa komen en gaan 3

Maar daarmee zijn jullie vandaag natuurlijk nog niet geholpen.

Gelukkig is er Solmate

Mits het aanmaken van een ‘database view’ kunnen we met generiek opvragen, wel een activaverloopstaat maken op het moment zoals we willen. De staat toont de bewegingen vanaf het begin van het gevraagde jaar tot en met de gevraagde periode:

Selectie:

    activa komen en gaan 4

Resultaat:

activa komen en gaan 5

De kolommen en sorteervolgorde worden bepaald door de Generiek-Opvragen Weergave. Naargelang de noden kunnen er bijvoorbeeld gebruikersvelden toegevoegd.

Wilt U ook een Activa-verloopstaat ?

Als U een activastaat wil zoals beschreven, neem dan contact op met Carlo Rolle,zodat we kunnen kijken of hoe we uw specifieke wensen kunnen tegemoetkomen.