Interne beheersing

Een veranderende visie op Interne beheersing

De maatschappelijke visie op administratieve organisatie (AO) en interne controle (IC) evolueert steeds sneller in reactie op veranderingen in bedrijfsomgevingen en technologie. Solmate ervaart deze verandering ook bij haar klanten. De behoefte aan advies en begeleiding bij interne beheersing neemt toe. 

Brede focus op doelen: In plaats van alleen te focussen op financiële betrouwbaarheid, omvat moderne AO/IC alle doelen die door het management zijn gesteld. Dit omvat doelmatigheid, klantgerichtheid, leverbetrouwbaarheid en andere strategische en operationele doelstellingen. Het doel is om een holistische benadering van interne controle te hebben.

Integrale samenwerking: Omdat AO/IC betrekking heeft op meerdere aspecten van de organisatie, is samenwerking tussen verschillende disciplines essentieel. Dit omvat financiële experts, IT-specialisten, kwaliteitsprofessionals en anderen die betrokken zijn bij het ontwerpen en implementeren van het interne beheersingssysteem.

Risicogericht: Moderne AO/IC legt sterk de nadruk op risicomanagement en compliance. Het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's is een integraal onderdeel van interne controlepraktijken. Dit helpt bij het verbeteren van de zekerheid dat de organisatie haar doelen en normen bereikt.

IT en soft controls: De rol van informatietechnologie (IT) in AO/IC is aanzienlijk toegenomen, gezien de groeiende afhankelijkheid van technologie in bedrijfsprocessen. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan "soft controls", zoals cultuur, gedrag en ethiek, naast de traditionele "hard controls" zoals beleidslijnen en procedures.

In-control zijn: Een goed ingerichte AO/IC zorgt ervoor dat een organisatie "in control" is op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Dit betekent dat de organisatie in staat is om risico's te identificeren, te beheersen en te navigeren om haar doelen te bereiken.

Geïntegreerde benadering: AO/IC richt zich op verschillende aspecten van de organisatie, waaronder de structuur van taken en bevoegdheden, informatiestromen, personele structuur, procesefficiëntie en de relaties tussen verschillende onderdelen van de organisatie. Een geïntegreerde benadering helpt bij het optimaliseren van deze aspecten.

Ondersteuning door dienstverleners: Bedrijven kunnen de hulp van externe dienstverleners zoals Solmate inschakelen om hen te helpen bij het in kaart brengen van risico's, het opzetten van governancestructuren, het ontwikkelen van managementrapportages, optimalisatie van processen en controles en kostenbeheersing.

Al met al richt de eigentijdse visie op AO/IC zich op een meer uitgebreide en strategische benadering van interne beheersing, met het doel om de organisatie effectiever en efficiënter te maken en beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de moderne zakelijke omgeving.

Weer grip op je administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) behoeften?

In 4 stappen weer aantoonbaar in control:

In kaart brengen van risico's, kritische processen en beheersmaatregelen:

Wij kunnen uw organisatie helpen bij het identificeren en beoordelen van de risico's waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd. Wij kunnen ook kritische bedrijfsprocessen analyseren en passende beheersmaatregelen aanbevelen om deze risico's te beheersen.

Inrichten van governance rondom interne controle/beheersing:

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een effectieve governancestructuur voor interne controle en beheersing. Dit omvat het definiëren van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rapportagelijnen om ervoor te zorgen dat interne controlepraktijken goed worden beheerd en uitgevoerd.

Proces- en controlsoptimalisatie en integreren van control frameworks:

Wij kunnen uw bestaande AO/IC-processen beoordelen en optimaliseren om ze effectiever en efficiënter te maken. Ze kunnen ook helpen bij het integreren van control frameworks om ervoor te zorgen dat uw interne controlepraktijken voldoen aan relevante normen en regelgeving.

Ontwikkelen van managementrapportages:

Solmate kan aangepaste managementrapportages ontwikkelen die u inzicht geven in de prestaties van uw AO/IC-processen. Deze rapportages kunnen worden afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van uw organisatie.

Group 16

Solmate u helpen bij het versterken van uw AO/IC-framework, het identificeren en beheersen van risico's, en het verbeteren van uw bedrijfsprestaties door middel van effectieve interne beheersing en governance. Solmate is in staat om de strategische doelen op het hoogste niveau van de organisatie te vertalen naar risico’s en beheersmaatregelen en deze uit te werken tot applicatie inrichting in uw ERP Unit4 systeem.

Onze diensten zijn afgestemd op de behoeften en doelen van uw organisatie om ervoor te zorgen dat u in controle blijft en goed voorbereid bent op uitdagingen.

Focus op tevredenheid

Deze organisaties gingen je voor

Group 27@2x

Hoe wij u helpen:

Solmate biedt een breed scala aan diensten om organisaties te ondersteunen bij hun administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) behoeften. 

Meer inspiratie en kennis

Gerelateerde blogs

Icon