Isabel 6 en Unit4 Financials: prima samenwerkend duo!

In België is Isabel Group al meer dan 20 jaar de standaard voor multibancair betalingsverkeer door professionals. De Belgische overheid gebruikt hun platform Isabel voor diverse applicaties waaronder Tax-on-web. Met Isabel 6 is de klant verbonden met meer dan 20 banken en is het mogelijk om het volledige betalingsverkeer op een efficiënte manier te beheren. Veel Belgische bedrijven die Unit4 Financials gebruiken werken eveneens met Isabel voor de verwerking van hun betalingen.

Daarom ga ik graag in op de mogelijkheden en de beperkingen bij de integratie van Unit4 Financials en Isabel, hierbij zal ik mij beperken tot vier aspecten.

1. Isabel heeft standaard de mogelijkheid om XML betaalbestanden te uploaden
Volgende formaten worden ondersteund in Isabel:

 • Pain 001.001.02 en Pain 001.001.03 SEPA & Non-SEPA Credit transfer (XML ISO20022).
 • Pain 008.001.01 en Pain 008.001.02 SEPA Direct Debit (XML ISO20022).
 • Pain 007.001.02 SEPA Direct Debit Reversal (XML ISO20022).
Deze formaten kunnen vanuit Unit4 Financials gegenereerd worden.
 
2. Hashtotals voorkomen manipulatie van betaalbestanden
Om manipulatie van betaalbestanden te voorkomen kunnen hashtotals toegevoegd worden aan betaalbestanden. Een hashtotal is een soort controlegetal dat aan een SEPA-betaalbestand kan worden toegevoegd of als losstaand controlebestand kan worden aangeleverd. Isabel 6 ondersteunt voor de berekening van het controlegetal de volgende algoritmes:
 • SHA1 + Base64.
 • SHA256 + Base64.

Unit4 heeft een Commons tool waarmee hashtotals/controlegetallen in betaalbestanden kunnen worden gegenereerd. Deze tool ondersteunt echter uitsluitend de volgende algoritmen :

 • MD5
 • SHA1
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512
 • SHA256 + Base64 (vanaf versie 14)

Alleen het laatste algoritme is compatibel met Isabel 6. Als men nog werkt met Unit4 Financials versie 12 of 13 en nog niet met versie 14, dan kan Isabel 6 hashtotal alleen gerealiseerd worden door middel van maatwerk.

3. Exporteren van rekeninginformatie vanuit Isabel
Het exporteren van rekeninginformatie vanuit Isabel in digitaal formaat kan in CODA
(gecodeerd dagafschrift), CAMT en MT940 formaat. Crescendo kan zowel CODA, MT940 als CAMT.053 aan maar CAMT.054 niet. CAMT.053 heeft de voorkeur, maar indien niet mogelijk of niet gewenst, is CODA beter te implementeren dan MT940. CODA dient namelijk voor alle bankinstellingen gelijk te zijn, MT940 kan verschillen per bankinstelling. Dit laatste bemoeilijkt uiteraard de implementatie in Crescendo, vooral als er wordt gewerkt met verschillende bankinstellingen of als overgestapt wordt naar een andere bank.

4. Klaarzetten van betaalbestanden voor automatische verwerking
Met Isabel is rechtstreekse integratie mogelijk voor wat betreft het klaarzetten van betaalbestanden op een positie waar Isabel deze automatisch kan verwerken. Anderzijds is het met Isabel mogelijk om bankafschriften klaar te zetten op een positie waar Crescendo deze automatisch kan verwerken. Hiervoor heeft Isabel haar Isabel GO functie die compatible dient te zijn met uw boekhoud- of ERP-pakket. Unit4 Financials voldoet hier niet aan. 

Mijn conclusie is dat Unit4 Financials goed geïntegreerd kan worden met Isabel 6 en dat de integratie van Crescendo en Unit4 Financials met Isabel GO een mooie kers op de taart zou zijn.

Overstap voor betere beveiliging van betaalbestanden
Unit4 heeft goed geluisterd naar de wens van een Belgische klant van ons die hashtotals wilde gebruiken voor de beveiliging van hun betaalbestanden. Op ons verzoek heeft Unit 4 in versie 14 een hashtotal algoritme toegevoegd die compatibel is met Isabel 6. Dit controlegetal is echt een meerwaarde voor de beveiliging van uw betaalbestand.

Nog maar enkele van onze Belgische klanten maken gebruik van deze mogelijkheid. Te verwachten is dat komende tijd alsnog diverse Belgische klanten zullen overstappen op Unit 4 Financials versie 14. Hierdoor kunnen ze, onder meer dankzij het hashtotal algoritme, hun betaalbestanden nog beter beveiligen.

------------------------------

Overweegt u Unit4 Financials (Coda) te upgraden en bent u benieuwd wat voor upgrade voor uw organisatie het meest geschikt is? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie