Blog: iVAT Reporter, ideale tool voor Belgische BTW-aangifte

Vele organisaties in België die gebruikmaken van Unit4 Financials willen een beproefde tool om hun BTW-aangifte elektronisch te kunnen indienen. Omdat Unit4 Financials deze tool niet zelf heeft, hebben diverse Unit4 Financials klanten in België voor hun BTW-aangifte een eigen Excelsheet ontwikkeld op basis van CODA XL. Unit4 Financials werkt samen met de van oorsprong Belgische partner Avalare. Voor de BTW-aangifte in verschillende Europese landen heeft Avalare iVAT Reporter ontwikkeld. Ten behoeve van de integratie van iVAT met Unit4 Financials heeft Unit4 de tool Unit4 iVAT Reporter Integration ontwikkeld.

Volledig geautomatiseerde afwikkeling

De Unit4 iVAT Reporter Integration voorziet in het volledig automatisch afwikkelen van de aanlevering van BTW-gegevens van in Unit4 Financials (CODA) geboekte facturen naar iVAT. Bovendien omvat de functionaliteit ook het terugschrijven naar de facturen in Unit4 Financials van de datum waarop de daadwerkelijke aangifte heeft plaatsgevonden. iVAT heeft aantoonbaar meerwaarde om de BTW-aangifte op een eenvoudige manier uit Unit4 Financials te halen en de BTW-aangifte elektronisch in te dienen bij de Belgische belastingsdienst. Met iVAT Reporter kunnen Belgische organisaties hun volledige BTW-aangifte en wettelijk verplichte rapportages verzorgen:
  • Periodieke BTW-aangifte
  • IC-listing
  • Klantenlisting (BTW-listing)

Eveneens uitgestelde BTW

Indien gewenst kunnen aangiftegegevens worden aangeleverd in zowel basis- als tweede basisvaluta. Bovendien wordt ondersteuning geboden voor het werken met uitgestelde BTW (aangifte op het moment van betaling). Om gebruik te maken van Unit4 iVAT Reporter Integration moet worden voldaan aan een aantal instellingen zoals onder meer:
  • De valuta van aangifte in iVAT Reporter moet overeenkomen met één van de aangeboden valuta’s van de
    facturen (documentvaluta, basisvaluta of de tweede basisvaluta)
  • De factuur bevat één kopregel met een klant/leverancierselement
  • Alle analyseregels van de factuur met een BTW-code bevatten ook een BTW-bedrag
  • Als er voor gekozen wordt om de periode van aangifte uit iVAT terug te schrijven naar de regels van de facturen, dit is instelbaar in de configuratie, moeten zowel de factuurdocumenten als de gebruikte annuleringsdocumenten voor facturen zo ingesteld zijn dat aanpassing van externe referenties na boeking mogelijk is.

Geen volledige herinrichting

iVAT Reporter Integration is voorzien van een vertaaltabel voor BTW-codes. Schaft u Unit4 iVAT Reporter Integration aan, dan hoeft u hierdoor uw BTW-codes niet volledig opnieuw in te richten.

Is uw organisatie gevestigd in België en heeft u belangstelling voor iVAT Reporter Integration, neem dan vrijblijvend contact met ons op.