Blog: Nut en noodzaak van professioneel testen

Posted by Paul van Eulem on 27-3-19 11:05
Find me on:

250319 Solmate - Insider mrt. - visual software testingSolmate ontwikkelt veel software in eigen beheer waaronder de verschillende Fasila producten. Om zeker te zijn van de gewenste kwaliteit worden deze producten en hun werking uitvoerig en op professionele wijze getest volgens TMap (Test Management Approach), de standaard testmethode voor het gestructureerd testen van software. Solmate is TMap gecertificeerd en stelt haar jarenlange expertise op het gebied van gevalideerd testen nu ook ter beschikking aan klanten. Het goed testen van software biedt diverse voordelen. Met testen kun je bijvoorbeeld onnodige kosten kunt voorkomen.

Kwaliteitszekerheid: TMap gecertificeerd
Paul van Eulem: “Ik werk al 13 jaar bij Solmate en geef als testcoördinator leiding aan het ervaren Solmate testteam. Bij elkaar heb ik inmiddels ruim 25 jaar ontwikkel- en testervaring opgedaan bij een grote bank. Je kunt dus wel zeggen dat Solmate nogal wat kennis en ervaring op het gebied van professioneel testen in huis heeft. Solmate is TMap gecertificeerd. Dat is zonder meer een bewijs van kwaliteit. Sinds de introductie in 1995 is TMap (Test Management Approach) uitgegroeid tot de standaard testmethode voor het gestructureerd testen van software. Je hebt namelijk testen en professioneel testen. Onze werkmethodiek bij het testen van software voldoet uiteraard volledig aan de bijzonder hoge eisen die TMap stelt.”

Pietje Precies
Paul vervolgt lachend: “Testen heeft bij menigeen een wat vervelende bijklank omdat het beeld bestaat dat testers vervelende muggenzifters zijn die er een genoegen in scheppen om anderen te wijzen op onbelangrijke onvolkomenheden. Niets is minder waar. Okay, wij zijn Pietje Precies maar het is ons werk om, met respect voor het werk van anderen, heel nauwgezet en kritisch de software en vooral de door de klant gewenste werking daarvan in de praktijk te testen.”

Meer dan foutjes opsporen
“Testen bestaat overigens niet alleen maar uit het opsporen en signaleren van fouten en foutjes. Dat is slechts een heel klein onderdeel van een testopdracht. Het volgens de TMap-voorschriften uitvoeren van een testopdracht is een complexe activiteit die parallel plaatsvindt aan het ontwikkelen van het te testen object. Tegelijk met de ontwikkelen van de eerste ideeën voor een nieuwe functionaliteit bedenken wij als testers al hoe we het testen van die nieuwe software het beste kunnen aanpakken binnen een professioneel testplan.”

Testware op de plank
Wij zijn heel ervaren op het gebied van testen: de afgelopen jaren heeft ons testteam al vele uiteenlopende softwareproducten getest. Doordat we veel testware op de planken hebben liggen kunnen we snel schakelen bij een nieuwe testopdracht. Een belangrijk bijkomend voordeel van onze testsoftware op de plank is dat de kosten voor het testen relatief beperkt kunnen blijven, we hoeven immers niet eerst zelf een testprogramma te ontwikkelen. Als de door ons geteste nieuwe software in gebruik is zit ons werk als testteam er nog niet op. We leggen ook alle informatie rondom de uitgevoerde testen duidelijk vast zodat we bij een wijziging in de software het testen weer snel kunnen oppakken. Testen moet bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het (test)object. Dat geldt voor een simpel programma-onderdeel maar ook voor een complex systeem. Ik mag weg zeggen dat het expertteam van Solmate ervaren en goed is in het professioneel uitvoeren van softwaretesten.”

Gestructureerde testaanpak
Hoe pak je het testen van de software aan? Een belangrijk aspect bij het testen van software is het vaststellen van een testorganisatie. Dit kan een complexe organisatie zijn die nodig is voor een nieuw en gecompliceerd systeem maar ook het testen van een eenvoudig testobject moet gestructureerd georganiseerd worden. Bij kleine testen kan het volstaan dat tests en de beschikbaar van de tester tijdig worden ingepland.”

Scheiding tussen “ontwikkelen” en “testen”
“Cruciaal is dat er een duidelijk scheiding is of komt tussen de “ontwikkel/programmeerrol” en de “testrol” van betrokken specialisten. Natuurlijk moet de ontwikkelaar zelf ook testen. Maar hij kijkt door een ontwikkel-bril naar het testobject. Het is van groot belang dat een ander persoon, die er niet van op de hoogte is hoe de ontwikkelaar zaken heeft aangepakt, de testopdracht oppakt.”

Gouden regel: test tijdig en bespaar
Deze tester dient te beginnen met de basis: het functionele ontwerp (FO) of de Request For Concept (RFC)?? waarin de nieuwe of te wijzigen functionaliteit beschreven staat. Want, als onderdeel van een integrale testmethodiek, moet ook het FO getest worden. Is het duidelijk wat er staat? Staat er wat bedoeld wordt? Is er niets voor de hand liggend vergeten? Zijn er geen open einden? Dit is essentieel want een gouden regel bij het testen luidt: hoe eerder in het testproces een fout gevonden wordt hoe minder tijd en geld het kost om de fout te herstellen.”

Checklist voor het starten van testen
Onderstaand een vereenvoudigde checklist om een begin te maken bij het professioneel (laten) testen van software.

  • Testorganisatie vastgesteld?
  • Testplan met randvoorwaarden aanwezig?
  • Definitieve testbasis (FO of RFC) aanwezig, compleet en geborgd (geen wijzigingen te verwachten)?
  • Risico’s van het testproces in beeld en zijn er passende maatregelen genomen?
  • Infrastructuur aanwezig?
  • Bestaande testware aanwezig en bruikbaar?
  • Is gewenste rapportage(structuur) bekend en is dit vastgelegd?
  • Is er (voldoende) rekening gehouden met AVG (mate van beveiliging van testdata)? 

Wilt u meer weten over het door uzelf testen van uw software of wilt u meer weten over het door ons team volgens TMap protocollen testen van software? Neem contact op met Carlo Rolle.

Contact

Topics: testen, Test Management Approach, TMap