XML Auditfile Financieel

Onlangs kreeg ik de vraag in hoeverre vanuit Coda Financials, de XML Auditfile Financieel kan worden opgeleverd?

Voordat ik deze vraag beantwoord, beschrijf ik kort over de achtergrond en voordelen van de Auditfile.

Achtergrond XML Auditfile Financieel

De XML Auditfile Financieel is ontwikkeld door het XML-platform. Dat is een samenwerking van de SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten) met softwareleveranciers en de Belastingdienst.

De doelstelling van deze standaard is de uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken.

Meer specifiek gaat om de volgende gegevens:

  • Grootboekrekening stamgegevens
  • Debiteuren en Crediteuren stamgegevens
  • Grootboektransacties

De Nederlandse Belastingdienst of huisaccountant kunnen vragen om deze gegevens gestructureerd aan te leveren voor een bepaald boekjaar. Dit auditbestand moet worden aangeleverd in het vastgesteld formaat: XML Auditfile Financieel. Vervolgens kunnen zij het bestand inlezen en ermee aan de slag om controles uit te voeren.

Ook internationaal zie ik ontwikkelingen met betrekking tot het aanleveren van dergelijke auditfiles. Binnen Portugal is het aanleveren van een auditfile in SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) formaat bijvoorbeeld verplicht.

Voordelen XML

XML is een standaard en heeft het voordeel dat gegevens op gestructureerde wijze leesbaar kunnen worden gemaakt voor zowel mens als machine. XML richt zich (in tegenstelling tot XBRL) op de overdracht van de financiële basisgegevens.

De Belastingdienst en accountants krijgen de gewenste details eenduidig aangeleverd. Met als voordeel dat je telkens de gegevens snel en gestandaardiseerd kan aanleveren.

Software oplossing

De Auditfile wordt op dit moment door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund.

Coda Financials levert overigens niet standaard de Auditfile mee, maar heeft wel een aanvullende module “Coda XML Generator” beschikbaar, om Nederlandse Coda Financials klanten te ondersteunen.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Solmate heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd op het gebied van CODA Financials. Met deze kennis hebben we een scan ontwikkeld. Met deze scan kan je jouw financiële omgeving volledig in kaart brengen en daarmee zien of bijvoorbeeld uw proces efficiënter en/of effectiever kan worden. Meer weten?

 

Meer informatie