Deel 4: GO of NO-GO beslismoment van project Fjällräven Classic Sweden

 

Ik ging op reis, en wat voor één. De afgelopen maanden vertelde ik in een aantal blogs over de voorbereiding en de go live van een privé project. Ik ga namelijk meedoen met de Classic Sweden wandeltocht van Fjällräven. Een reis van 110 km door het prachtige Zweedse landschap met slechts een tent en een rugzak.  

Eerder schreef Dasja over de start van het project, de risico's van haar sprong in het diepe en de aanpak van het project. In het vierde en laatste deel komt alles samen in het go of no-go beslismoment.   

Deel 4: GO of NO-GO beslismoment 

Na aanhoudende technische problemen met één van de resources (lees: mijn enkel) is het beslismoment voor een go of no-go aangekomen. 

Soms is een no-go beslissing de juiste stap om grotere problemen en verliezen van een project te voorkomen. Zo’n rigoureus besluit is niet van de één op andere dag gemaakt, meestal zijn er sluimerende storingen die eraan ten grondslag liggen. Redenen voor zo'n besluit zijn vaak gerelateerd aan onderstaande oorzaken. 

  • Onrealistische doelen en planning 
  • Voortdurende technische problemen 
  • Gebrek aan steun van belanghebbenden 
  • Veranderende bedrijfsbehoeften 
  • Gebrek aan draagvlak voor de oplossing 

In mijn geval is er sprake van voortdurende technische problemen van mijn enkel, die maken het doel en de planning voor 2024 onrealistisch. 110 kilometer wandelen na 6 weken in het gips is al hoog gegrepen. Maar als het probleem ook nog niet is opgelost, en de oorzaak nog niet duidelijk is, is het een onmogelijke missie.  

No-go of uitstel

Soms moet in onze ICT-projecten een no-go beslissing genomen worden. Al leert de ervaring dat het dan eerder gaat om uitstel in plaats van afstel. Dan wordt de planning verschoven naar een later tijdstip om het project alsnog te voltooien. Vaak wordt hierbij de scope ook aangepast en worden bepaalde wensen of issues naar een 2e fase verplaatst. Het project wordt hierdoor wel afgerond, maar we zien dat de verschuiving het draagvlak van de nieuwe oplossing geen goed doet.  

Een echte no-go beslissing betekent dat het project wordt stopgezet vanwege ernstige belemmeringen of onhaalbaarheid in zijn huidige vorm. Dat is nogal een drastisch besluit dat niemand graag neemt, omdat de consequenties niet prettig zijn: 

  • Verlies op investering 
  • Reputatieschade 
  • Onzekerheid over vervolg 
  • Druk van belanghebbende 

Een verstandig besluit

Goede projectbeheersing, risicobeheer en voortdurende evaluatie zijn cruciaal om de kans op  uitstel of een no-go beslissing te verminderen, en de kans op succes te vergroten. Bij gebrek aan draagvlak en steun van de belanghebbenden voor de oplossing kan het verstandig zijn om het project stop te zetten en een grondige evaluatie uit te voeren. Een no-go kan dan juist een kans zijn om een frisse start te maken. 

Een communicatie- en adoptieplan gericht op de aandachtsgebieden van deze veranderingen gebaseerd op jarenlange ervaring zal de kans op een uitstel of no-go beslissing aanzienlijk verminderen. De Solmate projectmanagers kunnen met hun ervaring de interne projectmanagers hierbij ondersteunen of ze vervullen deze rol tijdens implementaties. 

Het verlossende beslismoment

Mijn Fjällräven classic wandeltocht werd een no-go door een onhaalbaarheid in de huidige vorm. Voor het volgende project zullen we een extra aandacht besteden aan de analyses van de risico’s en de stakeholders. We zullen de aanpak zodanig aanpassen dat het ook uitgevoerd en gedragen kan worden door alle betrokkenen.   

We hebben een nieuw project gedefinieerd en inmiddels een roadtrip door Noorwegen en Zweden succesvol afgerond.   

Dasja Janssen